Pomoc


Pridať medzi obľúbené

Ako postupovať krok po kroku pri písaní:

pracovne-ponuky.sk » životopis

Životopis - krok po kroku:

 1. Pomenovanie - Identifikácia


  • Napíšte meno a priezvisko, kontaktnú adresu, telefonické spojenie, adresu svojho e-mailu.

  • Je zvykom uvádzať taktiež dátum narodenia, prípadne národnosť, ak je iná ako česká. Niekto pripája aj rodinný stav a počet detí. Tieto údaje však nie sú povinné, a ak nechcete, neuvádzajte ich.

  • V žiadnom prípade nepíšte nič o svojich rodičoch ani súrodencoch, nepopisujte ich vzdelanie ani pracovnú kariéru: CV sa týka vás. Zdržte sa tiež oznámení ako "v roku 1993 sa nám narodila krásna dvojčatá".

 2. Pracovný cieľ


  • Je úplne na vás, či túto sekciu do svojho CV zaradíte, alebo nie. Niektorí personalisti vraj túto časť CV preskakujú, iní jej naopak prikladajú význam. Výstižne formulovaný profesijný cieľ teda môže byť plus, ale aj nemusí. Mohol by pomôcť absolventom, ktorí začínajú svoju profesijnú dráhu, alebo ľuďom, ktorí sa chystajú urobiť významnú zmenu vo svojej kariére.

  • Ak chcete profesijný cieľ do CV zaradiť, rozhodne sa vyvarujte nicneříkajícím klišé ako treba "získať zaujímavú pracovnú pozíciu, ktorá mi umožní ďalej sa profesijne rozvíjať".

  • Svoj profesijný cieľ formulujte tak, aby z neho personalista mohol pochopiť váš prínos pre danú firmu. (Neprekračujte 2 - 4 riadky.)

 3. Vzdelanie


  • Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie: názov školy, odbor štúdia, získaný titul, rok dokončenia.

  • Potom vypíšte ostatné formy štúdia, ktoré ste absolvovali. Je zbytočné zmieňovať úplne každý kurz, ktorý ste kedy navštívili. Urobte medzi nimi výber podľa toho, aký význam môžu mať pre danú pracovnú pozíciu. Zaujímavé môžu byť aj zdanlivo nevýznamné kurzy či semináre, ak sa k nej nejako vzťahujú. Uveďte vždy názov inštitúcie, ktorá vzdelávanie organizovala, čas jeho konania aj trvania, a prípadne tiež, či štúdium bolo zakončené skúškou.

  • Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladaný čas jej zakončenie.

  • Tento oddiel je taktiež možné zaradiť až za sekciu Prax. Čerství absolventi však uvádzajú vždy zoznam štúdia pred prípadnými praktickými skúsenosťami.

 4. Prax / Pracovné skúsenosti


  • Táto časť CV je jednou z najdôležitejších! Zoraďte si jednotlivé pracovné pozície chronologicky odteraz do minulosti.

  • U každého zamestnávateľa uveďte názov firmy a názov pracovnej pozície, ktorú ste zastávali. U jednotlivých pozícií napíšte rok nástupu a odchodu.

  • Popíšte svoju činnosť v každej pozícii.

  • CV bude pôsobiť oveľa lepšie, ak uvediete niektoré konkrétne údaje ako počet ľudí v tíme, veľkosť úspor, dosiahnutý obrat z vášho predaja, počet získaných zákazníkov, percentá zvýšenia zisku ...

 5. Ďalšie schopnosti a zručnosti


  • V tejto časti je vhodné zhrnúť vaše schopnosti a znalosti, jazykové, ale aj iné. Môžete spomenúť aj niektoré osobnostné charakteristiky. Vyberte to, čo by sa vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi mohlo zdať prínosné.

  • Vymenujte ďalšie výrazné pracovné úspechy, zahraničné stáže alebo konferencie, ktorých ste sa zúčastnili, vedecké práce alebo publikačné činnosti, rôzne ocenenia, ale aj svoje hobby, ak usúdite, že by mohli zaujať.

 6. Referencie


  • Veľa odborníkov sa domnieva, že táto časť CV už patrí minulosti. Vypisovať konkrétne osoby a kontakty v CV je zbytočné a predčasné. K referenciám sa pristupuje až potom, čo prebehne osobný kontakt medzi uchádzačom a personalistom.

 7. • Zdroj - www.zivotopis-online.cz

Životopis informácie ako na to:

Životopis


životopis


Anketa


Užitočné linky pre Vás